хипертелоризъм

Увеличено разстояние между двете очи.

на български език: хипертелоризъм
на английски език: hypertelorism
на латински език: hypertelorismus

Още от Актуално
Как се стадират лимфомите?

Разчитане на диагнозата - буква по буква

Кои храни подпомагат организма при химиотерапия?
Амилоидоза, бъбреци и диализа – каква е връзката?

Увеличено количество албумин и мазнини в урината...