Катаплексия

Временен пристъп на изразена мускулна слабост,падане на земята поради слабост, но без загуба на съзнанието. Може да се наблюдава в хода на психични заболявания или при заболявания, свързани с мозъчна увреда.

на български език: Катаплексия
на английски език: Cataplexy
на латински език: Cataplexia

Търсене в съдържанието :: Катаплексия


Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията