фунгозен

Гъбен, гъбест, отнасящ се до гъба.

на български език: фунгозен
на английски език: fungous
на латински език: fungosus

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията