флеботомия

Срязване на вена за пускане на кръв.

на български език: флеботомия
на английски език: phlebotomy
на латински език: phlebotomia