факултативни анаероби

Анаероби, които могат да се развиват в присъствието на кислород.

на български език: факултативни анаероби
на английски език: facultative anaerobes
на латински език:

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията