Катаболизъм

Съвкупност от реакции на разрушаване на сложни химически вещества в организма до по-прости, разграждане на високомолекулните съединения до нискомолекулни. При катаболизма големите макромолекули като полизахариди, липиди, нуклеинови киселини и протеини се разграждат до съставните им мономери монозахариди, мастни киселини, нуклеотиди и аминокиселини, съответно. При тези процеси се освобождава енергия във вид на топлина или се синтезира АТФ - молекули с макроергични връзки, които служат за пренос на енергия от един към друг процес в организма.

на български език: Катаболизъм
на английски език: Catabolism
на латински език: Catabolismus

Още от Еко среда