урин(ар)ен

Пикочен, отнасящ се до урината.

на български език: урин(ар)ен
на английски език: urinary
на латински език: urinae

Още от Здрав ум