стереоагнозия; тактилна агнозия

Невъзможност за разпознаване на предметите чрез опипването им при затворени очи.

на български език: стереоагнозия; тактилна агнозия
на английски език: stereoagnosia; tactile agnosia
на латински език: stereoagnosia

Още от Здрав ум