стереоагнозия; тактилна агнозия

Невъзможност за разпознаване на предметите чрез опипването им при затворени очи.

на български език: стереоагнозия; тактилна агнозия
на английски език: stereoagnosia; tactile agnosia
на латински език: stereoagnosia

Още от Бебе. Кърмене.
Есенциална тромбоцитемия - опасно високи тромбоцити

Злокачествено заболяване, което обаче може да се контролира

1 на всеки 10 пациенти претърпява увреждане по време на болнично лечение
Мръсен въздух в класните стаи на 8 столични училища

Резултатите са от проучване в пет европейски града