система

Съвкупност от органи, осъществяващи общи функции, напр. храносмилателна система, дихателна система и др.

на български език: система
на английски език: system
на латински език: systema

Търсене в съдържанието :: система


Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията