Флуорография

Запис на флуорографски образи на малки филми, използван при масови рентгенографски прегледи на гръдния кош. Може да се използва за бърз скрининг на големи групи хора, обикновено за туберкулоза. По-широко разпространен метод в миналото и в районите без развита доболнична и болнична помощ.

на български език: Флуорография
на английски език: Fluororadiography
на латински език: Fluorographia