Фиброза

Образуване на фиброзна тъкан в хода на заздравителен или реактивен процес. Фироза обикновено замества липсващи поради някаква причина или процес тъкани в тялото. В резултат на възпалителен процес на мястото на възпалението може да се развие фиброза. Понякога фиброзата е причина за дисфункция на даден орган или тъкан.

на български език: Фиброза
на английски език: Fibrosis
на латински език: Fibrosis

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията