офталмотонометрия; тонометрия

Метод за непряко измерване на вътреочното налягане. Различават се палпаторно измерване и инструментално измерване чрез различни тонометри.

на български език: офталмотонометрия; тонометрия
на английски език: ophthalmotonometry; tonometry
на латински език:

Още от Актуално