олигосиалия

Намалено отделяне на слюнка.

на български език: олигосиалия
на английски език: oligosialia
на латински език: oligosialia

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията