обмяна на веществата; метаболизъм

Съвкупността от всички химични процеси, протичащи в клетките на организма. Дели се на анаболизъм и катаболизъм.

на български език: обмяна на веществата; метаболизъм
на английски език: metabolism
на латински език:

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията