некротизирал, некротичен

Отнасящ се до или засегнат от некроза, умъртвен.

на български език: некротизирал, некротичен
на английски език: necrotic
на латински език: necroticum