морфология

1. Наука занимаваща се с изучаването на формата и строежа на даден тип обекти чрез анализ на съставните им части. В частност в медицината със структурата на биологичните системи на ниво клетка (цитоморфология), тъкан (хистоморфология) и организъм (анатомия). 2. Строеж, стуктура.

на български език: морфология
на английски език: morphology
на латински език:

Още от Бебе. Кърмене.
Есенциална тромбоцитемия - опасно високи тромбоцити

Злокачествено заболяване, което обаче може да се контролира

1 на всеки 10 пациенти претърпява увреждане по време на болнично лечение
Мръсен въздух в класните стаи на 8 столични училища

Резултатите са от проучване в пет европейски града