микропсия

Зрително нарушение, при което обектите се виждат по-малки, отколкото са в действителност.

на български език: микропсия
на английски език: micropsia
на латински език: micropsia

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията