кюртаж; кюртиране

Изстъргване, обикновено на вътрешната повърхност на кухина, за премахване на тумори или други абнормни тъкани или за взимане на материал за тъканна диагноза.

на български език: кюртаж; кюртиране
на английски език: curettage; curettement
на латински език: curettage

Още от Бебе. Кърмене.
Есенциална тромбоцитемия - опасно високи тромбоцити

Злокачествено заболяване, което обаче може да се контролира

1 на всеки 10 пациенти претърпява увреждане по време на болнично лечение
Мръсен въздух в класните стаи на 8 столични училища

Резултатите са от проучване в пет европейски града