круста; стрпей

Кора, коричка от засъхнал ексудат на кожната повърхност, примесен с излющени рогови клетки, левкоцити, фибрин и др.

на български език: круста; стрпей
на английски език: crust
на латински език: crustа

Още от Актуално