коарктация

Свиване, стриктура, стеноза - вродено стеснение на кръвоносен съд, напр. коарктация на аортата.

на български език: коарктация
на английски език: coarctation
на латински език: coarctation

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията