Експирация

Издишване на вдишания въздух.

на български език: Експирация
на английски език: Exspiration
на латински език: Exspiratio

Още от Здрав ум