катаболен

Свързан с или стимулиращ катаболизма. Например катаболен процес, катаболен хормон и др.

на български език: катаболен
на английски език: catabolic
на латински език: catabolic

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията