кардиотоници

Лекарствени средства, подобряващи помпената функция на сърцето, напр. сърдечни гликозиди, симпатикомиметици.

на български език: кардиотоници
на английски език: cardiotonics
на латински език: cardiotonics

Търсене в съдържанието :: кардиотоници