иригация

Промиване на кухина или рана с вода или друга течност чрез иригатор.

на български език: иригация
на английски език: irrigation
на латински език: irrigationes