инхалационна анестезия

Анестезия, която се постига чрез вдишване на анестетични или дихателни газове (въздух, кислород), съдържащи пари на изпаряем анестетик.

на български език: инхалационна анестезия
на английски език: inhalation anesthesia
на латински език: inhalatione anesthesia