инфундибулум

Фуния, подобно на фуния вдлъбване. Напр. инфундибулум на маточната тръба – фуниевидно разширение на латералния край на тръбата, завършващо с ресни.

на български език: инфундибулум
на английски език: funnel
на латински език: infundibuliformibus