интратекален

Вътре в обвивките на гръбначния мозък.

на български език: интратекален
на английски език: intrathecal
на латински език: intrathecal