интрадермален

Вътрекожен.

на български език: интрадермален
на английски език: intradermal
на латински език: intradermal

Търсене в съдържанието :: интрадермален