интраабдоминален

Вътрекоремен, намиращ се в коремната кухина.

на български език: интраабдоминален
на английски език: intra abdominal
на латински език: intra abdominis