интерскапуларен

Междулопатков, намиращ се между лопатките.

на български език: интерскапуларен
на английски език: interscapular
на латински език: interscapular