интермисия

1. Временно прекъсване. 2. Интервал между два пристъпа на болест, напр. малария.

на български език: интермисия
на английски език: intermission
на латински език: intermissione