интермедиерен

Междинен, среден, намиращ се по средата.

на български език: интермедиерен
на английски език: intermediate
на латински език: medius