инсолация

1. Слънчево облъчване, слънчеви бани. ; 2. Слънчасване, слънчев удар.

на български език: инсолация
на английски език: insolation
на латински език: insolatio