Евтаназия

Лека или безболезнена смърт, целенасочено причинена. Евтаназията е смърт, причинена за доброто на човека, комуто е причинена. Умишлено отнемане на живота или спиране на животоподдържащите грижи с цел прекратяване на страданието при неизлечимо болни и изпитващи силна болка пациенти. В повечето държави евтаназията е подсъдна.

на български език: Евтаназия
на английски език: Euthanasia
на латински език: Euthanasia

Още от Актуално