ексудативен плеврит

Излив на ексудат в плевралната кухина, воден плеврит.

на български език: ексудативен плеврит
на английски език: pleurisy with effusion
на латински език: pleuriticis cum effusione

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията