Кардиомиопатия

Заболяване, което първично засяга миокарда(мускулатурата) на сърцето. Кардиомиопатиите се разделят на първични - котаго не е изяснена причината, и вторични - когато са в резултат на друго заболяване, етиологията е ясна. В зависимост от измененията на миокарда се различават дилатативна, хипертрофична и рестриктивна кардиомиопатия. Пример за вторични кардиомиопатии са алкохолната кардиомиопатия, тиреотоксичната, диабетна и др.

на български език: Кардиомиопатия
на английски език: Cardiomyopathy
на латински език: Cardoimyopathia