Епилепсия

Синдроми, характеризиращи се с преходно нарушение на мозъчната функция, често съпроводени с гърчови прояви, гърчовете могат да бъдат генерализирани или не. Епилепсията е едно от най-честите заболявания на нервната система. Голямото й значение се определя от няколко фактора - широко разпространение (4-10 на 1000 души население), висока заболеваемост, хронично развитие, дългогодишно лечение (средната продължителност на заболяването е около 13 години), преобладаване в детска възраст (50% от случаите започват до 10 годишна възраст, а 70% до 20 год). Епилепсията се числи към тъй наречените мултифакторни заболявания. Тя се отнася към болестите на предразположението, като наследствената предразположеност се реализира в болест при допълнителни мозъчни увреждания.

на български език: Епилепсия
на английски език: Epilepsia
на латински език: Epilepsia

Още от Актуално