Епидемия

Поява в дадена област на повече случаи от нормалното ниво за дадено заболяване. Най-често причинителя за епидемията е инфекциозен агент, като чума, тиф, холера, дифтерия, скарлатина, грип и др. Епидемичният процес се характеризира с непрекъснато предаване на възбудителя на инфекцията между хората. За възникването му са необходими три фактора - източник на инфекциозния процес, механизми за предаване, възприемчиви към заболяването хора.

на български език: Епидемия
на английски език: Epidemic
на латински език: Epidemia

Още от Фитнес и рехабилитация
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията

Високият образователен ценз пази мозъка от деменция

Ранната диагностика е важна, припомня адак. Лъчезар Трайков