воден плеврит

Ексудативен плеврит, излив на ексудат в плевралната кухина.

на български език: воден плеврит
на английски език: pleurisy with effusion
на латински език: pleuriticis cum effusione

Още от Актуално
Как се стадират лимфомите?

Разчитане на диагнозата - буква по буква

Кои храни подпомагат организма при химиотерапия?
Амилоидоза, бъбреци и диализа – каква е връзката?

Увеличено количество албумин и мазнини в урината...