воден плеврит

Ексудативен плеврит, излив на ексудат в плевралната кухина.

на български език: воден плеврит
на английски език: pleurisy with effusion
на латински език: pleuriticis cum effusione