Ензим

Белтъчна молекула, която ускорява биохимичните процеси в организма. С изключение на малка група каталитично активни РНК молекули, наречени рибозими, всички познати ензими са белтъци. Функцията на ензима зависи не само от правилното подреждане на отделните аминокиселини, но преди всичко от триизмерното нагъване на полипептидната верига в пространството. Често се наблюдава и асоцииране на няколко отделни протеина в самостоятелна единица, функционираща като едно цяло.В строежа на ензима освен белтъчна част е възможно, но не винаги, да участват и редица други органични или неорганични съединения означавани като кофактори. Когато ензима притежва и небелтъчна част, белтъчната се означава като апоензим. Съвкупността от апоензим и съответния кофактор се нарича холоензим - функционално цяло.

на български език: Ензим
на английски език: Enzyme
на латински език: Enzyme

Търсене в съдържанието :: Ензим


Още от Женско здраве
Майчин дом въвежда безкръвни операции с Да Винчи

Апаратурата е на стойност 6 000 000 лв.

Колоноскопия – какво представлява и какво да очакваме?

Колоноскопията е метод за оглеждане на дебелочревната лигавица

Болниците готови да приложат Методиката на Ананиев

Увеличение от две работни заплати е невъзможно

Безплатно проследяване на бенки във ВМА

Консултациите са на 28 юни и 9 юли