Кардиален

1.Отнасящ се до или изхождащ от сърцето. 2.Отнасящ се до кардията, връзката на хранопровода със стомаха.

на български език: Кардиален
на английски език: 1.cardiac 2.cardiopath
на латински език: Cardiacus

Още от Еко среда