Високо кръвно налягане

Високото кръвно налягане, наричано още хипертония е основен показател за състоянието на сърдечно съдовата система. За нормално се приме кръвно налягане до 140/90. При кръвно налягане над тези стойности се говори за високо кръвно налягане - хипертония. Артериалната хипертония е най-широко разпространеното сърдечносъдово заболяване с огромна тежест върху системата на здравеопазване и обществото. В развитите страни честотата на АХ е 15 -25% сред възрастната популация над 18 години. В България по данни на CINDI програмата честотата във възрастовата група 25– 64 г. е 39.1 при жените и 42% при мъжете.

на български език: Високо кръвно налягане
на английски език: Hypertonia
на латински език: Hypertonia