Електрофореза

Движение на частици в електрично поле към единия от двата електрични полюса, намира приложение в биохимията и медицината за разделяне на високомолекулни съединения на фракции с различна молекулна маса. Метод за разделяне на белтъците на фракции според молекулната маса.

на български език: Електрофореза
на английски език: Electrophoresis
на латински език: Electrophoresis

Още от Актуално