Бактериемия

Наличие на бактерии или друг вид микроорганизми в кръвта, установени чрез взимането на хемокултура. Нар. – „отравяне на кръвта”. Сепсис. Днес се говори за синдром на системен възпалителен отговор (SIRS), което включва в себе си старите представи за сепсис, пречупени през новите интерпретации за специфичен отговор на организма към едно тежко, генерализирано възпаление. Независимо от терминологията, става въпрос за тежко състояние, което трябва да се лекува в спешен порядък, и може да застраши живота на пациента.

на български език: Бактериемия
на английски език: Bacter(a)emia
на латински език: Bacteriaemia

Още от Бременност и раждане