Дивергенция

Раздалечаване.

на български език: Дивергенция
на английски език: Divergence
на латински език: Divergentia

Още от Еко среда