Деменция

Слабоумие, загуба на познавателни и интелектуални способности. Деменциите могат да настъпят остро, напр. след травма, инфекции, мозъчен инсулт и др., но по-често те са в резултат на хронични и прогресиращи заболявания, водещи до пълна инвалидизация на болния. Причините за деменция могат да бъдат от различно естество – съдови, инфекции, травми, интоксикации, тумори, генетични, метаболитни и др. Съществуват обаче голям брой деменции, които нямат конкретен причинител, като болест на Алцхаймер.

на български език: Деменция
на английски език: Dementia
на латински език: Dementia

Още от Новини и събития