Зооноза

Заболяване по животните, което може да бъде предадено на човека. Като "зооантропонози" се означават заболяванията, които обикновено се предават от животните на хората. Такива са трихинелозата, антраксът, бруцелозата, шапът и др. Като "антропозоонози" се означават заболяванията, които обикновено се предават от хората на животните. Типичен пример е говеждата тения.

на български език: Зооноза
на английски език: Zoonosis
на латински език: Zoonosis

Още от Актуално
Неинфекциозни причини за треска с неизвестен произход в напреднала възраст

Защо възниква повишена температура при по-възрастни пациенти?

Нефропротективен ефект на антидиабетните лекарства

Лекарствата за диабет намаляват прогресията на нефропатията

Отклонения в мускулния тонус при детето

Хипотония и хипертония - промени в мускулния тонус.