Убиквитерен

Повсеместен. Широко разпространен.

на български език: Убиквитерен
на английски език: Ubiquitous
на латински език: Ubiquitarius

Още от Актуално