Тризомия

Вид хромозомно нарушение, при което са налице не две, а три еднакви хромозоми. За пример може да послужи синдромът на Даун - получава вследствие на грешка при клетъчното делене, при което оплодената яйцеклетка има три копия на 21-вата хромозома. Това означава, че от единия родител – или от бащата, или от майката – идва не една хромозома, а две, т.е. при сливането на генетичния материал на сперматозоида и яйцеклетката, се получава клетка с три копия на 21-та хромозома. При деленето на оплодената яйцеклетка, тази „грешка“ се копира във всяка следваща клетка на бъдещия ембрион. Хората със Синдром на Даун имат по 47, а не по 46 хромозоми. Този тип се установява в 95 % от случаите на Синдром на Даун, наричан още Тризомия 21.

на български език: Тризомия
на английски език: Trisomy
на латински език: Trisomia

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?