Тромбин

Важен белтък, участващ в кръвосъсирването и имащ значение за превръщането на фибриногена във фибрин. Играе важна роля на медиатор в множество други физиологични и патофизиологични процеси като например ангиогенеза, туморна прогресия, метастазиране, атерогенеза и др.

на български език: Тромбин
на английски език: Thrombin
на латински език: Thrombinum

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?